Avdelinger

Aurora kino er organisert i syv avdelinger. Aurora kino hovedkontor (administrasjon), Aurora Billet, Aurora kino Fokus (Tromsø), Aurora kino Alta, Aurora kino Narvik, Aurora kino Lakselv, Aurora kino Kirkenes og Vardø.

Aurora selskapet ledes av administrerende direktør Geir Martin Jensen, og kinoene i hver by ledes av en lokal kinosjef.

Aurora kino har 96 dyktige og humørfylte ansatte, fordelt på 36,8 årsverk. Kinoenes normale driftstid foregår for en stor del på kveldstid og i helger, og det er behov for mange mindre deltidsstillinger. Dette gjør også at Aurora kino er en populær kvelds- og helgejobb for spesielt skoleelever og studenter. Aurora kino tilbyr ryddige og gode lønnsvilkår. Selskapet er medlem av NHO/Abelia, og er bundet av tariffavtale mellom NHO og LO/Fagforbundet.

Aurora Billett ledes av en avdelingsleder og formidler kulturbilletter for ulike kulturaktører i regionen, med basis i kinoenes billettutsalg. Avdelingen formidlet i fjor 180.000 kulturbilletter til rundt 2.000 ulike forestillinger. De store institusjonsteatrene og festivalene står selvsagt for en stor del av billettomsetningen, men også en rekke mindre aktører har overlatt sitt billettsalg til oss.

Totalt formidlet Aurora kino billetter for i overkant av 40 ulike aktører i 2015.