Økonomi og samarbeidspartnere

Selskapet omsatte i 2015 for 63,7 millioner kroner. I tillegg formidlet avdelingen Aurora Billett en kulturomsetning på 32,4 millioner kroner.

Fra 2014 har Aurora kino overtatt driften av kiosken i Tromsø, og budsjettert omsetning for året ligger dermed på i overkant av 60 millioner kroner. Aurora kinos økonomiske situasjon er i dag god. Selskapet har over de to siste årene levert et driftsoverskudd på til sammen 5,5 millioner kroner. Egenkapitalen er solid.

Totaltallene for våre avdelinger viste en besøksøkning på 5,3 % sammenlignet med 2014 og en økning på 11% i billettomsetningen. Dette gjør selskapet til landsdelens uten sammenligning største kulturaktør målt i antall solgte billetter. Dette er også mer enn de ulike turistattraksjonene i landsdelen.

Aurora kino står i dag for ca. 40 % av det samlede kinobesøket i Nord-Norge, og ca. 70 % hvis man ser isolert på fylkene Troms og Finnmark. Aurora kino er landets 5. største kino.

I 2014 opprettet Aurora kino, sammen med Trondheim kino og Haugesund kino, selskapet KinoNor AS. KinoNor AS er en strategisk satsing for å møte de pågående endringene i det norske kinolandskapet, hvor en i de siste årene har sett at markedet i stadig større grad har delt seg mellom store utenlandske aktører. Gjennom KinoNor samarbeide eierne om felles strategi, innkjøpsavtaler og fellesfunksjoner. Aurora kino eier 34 % av selskapet.

Kioskdriften på alle fire kinoene drives av Aurora kino, i samarbeid med Location Norway AS. Capa Kinoreklame AS leverer sentral kinoreklame til våre avdelinger, mens lokal kino- og foajéreklame leveres av Aurora Media. Til Aurora kino Narvik leveres kinoreklame av Media Direct Norge AS.