Visjon

Aurora kino IKS skal være en veldrevet, ledende kulturaktør i Nord-Norge, med fokus på publikum, kvalitet og filmfaglig bredde.