Gavekort
Reklame på kino
Kontakt oss
Om Aurora kino AS

ØKONOMI OG SAMARBEIDSPARTNERE

Selskapet omsatte i 2017 for 67 millioner kroner. I tillegg formidlet avdelingen Aurora Billett en kulturomsetning på 32 millioner kroner.

Totalt fant rett i underkant av 400.000 besøkende veien til kinosetene hos Aurora kino i 2017. Dette gjør selskapet til landsdelens uten sammenligning største kulturaktør målt i antall solgte billetter. Dette er også mer enn de ulike turistattraksjonene i landsdelen.

Aurora kino står i dag for ca. 35 % av det samlede kinobesøket i Nord-Norge, og ca. 70 % hvis man ser isolert på fylkene Troms og Finnmark. Aurora kino er landets 5. største kinoselskap.

I 2014 opprettet Aurora kino, sammen med Trondheim kino og Haugesund kino, selskapet KinoNor AS. KinoNor AS er en strategisk satsing for å møte de pågående endringene i det norske kinolandskapet, hvor en i de siste årene har sett at markedet i stadig større grad har delt seg mellom store utenlandske aktører. Gjennom KinoNor samarbeide eierne om felles strategi, innkjøpsavtaler og fellesfunksjoner. Aurora kino eier 34 % av selskapet.

Kioskdriften på alle kinoene drives av Aurora kino, i samarbeid med Location Norway AS. Capa Kinoreklame AS leverer sentral kinoreklame til våre avdelinger. Til Aurora kino Narvik og Aurora kino Lakselv leveres kinoreklame av Media Direct Norge AS.


Okonomi-og-samarbeidspartnere
{{loaderText}}