Reklame på kino
Kontakt oss
Om Aurora kino IKS

ORGANISASJONSFORM OG EIERSKAP

Aurora kino ble stiftet i juni 2007 som en fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF, og selskapet overtok kinodriften i disse byene fra 1. august samme år.

Aurora kino IKS er en nordnorsk kommunal kinokjede som drifter kinoene i Tromsø, Alta, Narvik, Kirkenes og Vardø. Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap, hvor Tromsø kommune eier 64,4%, Alta kommune 27,6% og Sør-Varanger kommune 8%.

Forretningsområder:
- Kinobesøk
- Kiosk og kafe
- Billettformidling
- Utleie

Fra 1. januar 2009 kom Aurora kino Kirkenes med i selskapet. Sør-Varanger kommune kom samtidig inn på eiersiden med en mindre eierpost. Aurora kino overtok driften i Narvik fra 1. april 2010 etter en anbudskonkurranse. Narvik kommune er ikke med på eiersiden. I 2010 opprettet vi driftsavdelingen Aurora Billett, som i dag formidler kulturbilletter for de fleste kulturinstitusjoner, festivaler og uavhengige aktører i byene vi er representert. I 2014 ble Aurora kino Vardø en del av selskapet og er organisert i samme avdeling som Aurora kino Kirkenes.

Aurora kino IKS er eid 64,4 % av Tromsø kommune, 27,6 % av Alta kommune og 8 % av Sør-Varanger kommune. Selskapet er organisert som et Interkommunalt selskap (IKS).

Et interkommunalt selskap er en egen juridisk enhet, og Aurora kino IKS opererer på alle måter som et selvstendig selskap. Den største forskjellen mellom et IKS og f.eks. et ordinært aksjeselskap er at et IKS kun kan eies av kommuner eller fylkeskommuner. En annen viktig forskjell er at eierne hefter fullt ut for selskapets forpliktelser. Dette gir maksimal betalingssikkerhet overfor leverandører. Aurora kino IKS kan eie andre selskaper.

Styret i Aurora kino IKS fra 20.04.2020

Styreleder Ellen Zahl Jonassen  (Tromsø)
Nestleder  Odne Stuenes (Sør-Varanger)

Styremedlemmer
Knut Sverre Knudtsen (Tromsø)
Maja S. Lockert (Tromsø)
Jan Marin Rishaug (Alta)
Line Falsen (Alta)
 (ansattes representant)


Organisasjonsform-og-eierskap
{{loaderText}}