Om Aurora kino IKS

Aurora kino IKS er en nordnorsk kommunal kinokjede som drifter kinoene i Tromsø, Alta, Narvik, Kirkenes og Vardø. Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap, hvor Tromsø kommune eier 64,4%, Alta kommune 27,6% og Sør-Varanger kommune 8%.

Organisasjonsform og eierskap

Aurora kino ble stiftet i juni 2007 som en fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF, og selskapet overtok kinodriften i disse byene fra 1. august samme år.

Økonomi og samarbeidspartnere

Selskapet omsatte i 2015 for 63,7 millioner kroner. I tillegg formidlet avdelingen Aurora Billett en kulturomsetning på 32,4 millioner kroner.

Avdelinger

Aurora kino er organisert i seks avdelinger. Aurora kino hovedkontor (administrasjon), Aurora Billet, Aurora kino Fokus (Tromsø), Aurora kino Alta, Aurora kino Narvik, Aurora kino Kirkenes og...

Visjon

Aurora kino IKS skal være en veldrevet, ledende kulturaktør i Nord-Norge, med fokus på publikum, kvalitet og filmfaglig bredde.