Om Aurora kino IKS

Aurora kino IKS tilbyr kinodrift for de nordnorske kommunene og gir gode kinoopplevelser og arrangementer til alle. Vi leverer billettformidling til arrangører.

Organisasjonsform og eierskap

Aurora kino ble stiftet i juni 2007 som en fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF, og selskapet overtok kinodriften i disse byene fra 1. august samme år.

Økonomi og samarbeidspartnere

Selskapet omsatte i 2017 for 67 millioner kroner. I tillegg formidlet avdelingen Aurora Billett en kulturomsetning på 32 millioner kroner.

Avdelinger

Aurora kino er organisert i syv avdelinger. Aurora kino hovedkontor (administrasjon), Aurora kino Fokus (Tromsø), Aurora kino Alta, Aurora kino Narvik, Aurora kino Lakselv, Aurora kino...